Aktuálne udalosti a informácie

Nové číslo Fórum archivárov 1/2020

Vážený čítatelia,
v najnovšom čísle Fóra archivárov sa dozviete, že slovenské archívnictvo aktuálne disponuje dvomi odbornými časopismi. Aké je poslanie Archívneho almanachu a kto je členom jeho redakčnej rady? Aká bude obnovená Slovenská archivistika? To sa dočítate už na prvých stranách časopisu v rubrike Oznamy.

Pri archívnych časopisoch ešte chvíľu ostaneme. Drahomír Velička objavuje zabudnuté číslo jedného z prvých archívnych periodik, podarí sa niekomu v budúcnosti nájsť aj ďalšie?
Mária Feješová osvetľuje osudy rodiny Kršákovcov, ktorá je s archívnictvom spätá naprieč generáciami a Peter Keresteš publikuje druhú časť dejín Štátneho archívu v Nitre.
 
FA 2020 01
 
Kolegovia, zamyslite sa aj nad príspevkom Veroniky Novákovej o ochrane archívnych dokumentov na Slovensku. Súhlasíte s ňou, alebo máte výhrady? Budeme radi, keď tento článok nenecháte bez ohlasu!
V ďalších rubrikách sa dozviete o kultúrno-osvetových akciách, ktoré archivári pripravili, recenzie a anotácie na nové knižné tituly, predovšetkým historické. Prirodzené prepájanie archívnictva s historiografiou prináša aj zaujímavý rozhovor s mladou historičkou Michalou Lônčíkovou.
O niečo starší sú naši jubilanti Ivan Galamboš a Karol Badlík, ktorým želáme všetko najlepšie! A záverom spomíname na nášho učiteľa a kolegu doc. Mariána Skladaného ...
 
Príjemné čítanie želá ...
 
Redakcia Fóra archivárov