Členské poplatky

 

Ročný členský príspevok                                                             10,00 €

Ročný členský príspevok nepracujúcich dôchodcov a študentov        5,00 €

Znížený ročný členský príspevok                                                   5,00 €*

Zápisné                                                                                     10,00 €

 

Každý člen Spoločnosti slovenských archivárov je povinný uhradiť ročný členský príspevok do 30. apríla daného kalendárneho roka.

Nový člen je povinný uhradiť jednorazové zápisné a ročný členský príspevok do 30 dní od prijatia za člena Spoločnosti slovenských archivárov.

 

Členské sa uhrádza:

  • bezhotovostným bankovým prevodom na účet

IBAN: SK59 0900 0000 0000 1148 2674

Slovenská sporiteľňa a.s., Suché Mýto 6, 811 03 Bratislava

Do správy pre prijímateľa sa uvádza meno, priezvisko a rok, za ktorý sa uhrádza platba.

  • v hotovosti u hospodárky SSA Mgr. Marty Švolikovej

Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Levice, Vojenská 1, 934 01 Levice

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.; +421 36 63 06 420; +421 36 63 06 421

 

* O zníženie členského príspevku zo sociálnych dôvodov na dobu určitú musí člen SSA požiadať výbor SSA. Vyplnenú žiadosť zaslať hospodárke SSA Mgr. Marte Švolikovej poštou alebo naskenovanú e-mailom.

Žiadosť o zníženie ročného členského príspevku (docx, 15 kB)