Členovia výboru

Mgr. Martina Orosová – predsedníčka

Archív Pamiatkového úradu SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
+421 2 20 464 384, +421 905 104 924
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. – podpredseda

Filozofická fakulta UK, Katedra archívnictva a PVH, Gondova 2, P. O. BOX 1, 818 01 Bratislava
+421 2 59 244 314; +421 2 59 244 111

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Mgr. Štefan Hrivňák – tajomník

Archív mesta Bratislavy, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava;
sídlo archívu: Markova 1021/1, 851 01 Petržalka

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Mgr. Marta Švoliková – hospodárka

Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Levice, Vojenská 1, 934 01 Levice

+421 36 63 06 420; +421 36 63 06 421

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Ing. Marta Bednárová

Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, Sobotské námestie 18,

058 01 Poprad

+421 52 77 69 324

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

PhDr. Peter Keresteš, PhD.

MV SR, Štátny archív v Nitre, Novozámocká 273, 951 12 Ivanka pri Nitre

+421 911 893 701

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Mgr. Robert Gregor Maretta

Archív Slovenského národného múzea, Žižkova ul. 18,  P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16

+421 2 204 91 248

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

PhDr. Radoslav Ragač, PhD. 

Ministerstvo kultúry SR, Nám SNP 33, 813 31 Bratislava

+421 2 20 482 414

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra archívnictva a PVH, Gondova 2, P. O. BOX 1, 818 01 Bratislava
+421 2 59 244 314; +421 2 59 244 111

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

PhDr. Veronika Nováková, PhD – čestná predsedníčka

MV SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Šaľa, Petra Pázmáňa 27, P. O. Box 59, 927 00 Šaľa

+421 31 770 22 60

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.